Starosta

2007 Starosta 

Starosta obce: Mgr. Ľuboš Kolárik

  Funkčné obdobie: 2006 - súčasnosť

  

Minulí starostovia:

Pavol Sitár

Július Duchoň ml.

Ľudovít Kováč

Jozef Karabinoš

František Maťo

Štefan Bradáč

Dominik Kováč

Július Duchoň st.

Adam Bliska

Lukáč Šiller

Vincent Šiller

Lukáč Karabinoš

Štefan Karabinoš

Juraj Šiller

Ján Pavelka

Ján Šiller st.

V. Miklóssy

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu