Upozornenie

Agro Golianovo s.r.o. oznamuje všetkým občanom, najmä však chovateľom včiel, že v dňoch 26. - 28.04.2017 v skorých ranných a podvečerných hodinách, bude pozemne postrekovať porasty repky olejnej živočíšnym škodcom - blyskáčikovi repkovému , krytonosovi šešuľovému, krytonosovi repkovému a byľomoru kelovému ochranným prostriedkom insekticíd Mospilan 20 SP, ktorý je do repky registrovaný voči horeuvedeným škodcom v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a fungicídom Pictor proti bielej hnilobe repky. Postrek bude vykonávaný v katastri obce Golianovo na parcele Kečkéš, Záhradníctvo, Kovaličkina, Domba. 

V prípade nepriaznivého počasia sa postrek posunie na neskoršie dni, podľa vývoja počasia. 

Riziko vyplývajúce z použitia prípravkov pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Preto žiadame všetkých chovateľov včiel, nech urobia potrebné opatrenia, aby nedošlo k úhynu na včelách. 

 

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia