Západoslovenská distribučná informuje

Západoslovenská distribučná bude v dňoch 10.09. - 14.09. 2018 vykonávať odpočet elektrickej energie. Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazli svojich psov. 

Kontakt : 0903 -40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

Pozn. Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie! 

 

© Obec Golianovo 2019, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia