Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenské distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 12.11.2018 bez dodávky elôektriny nasledovné ulice :

odstavka112018.pdf

© Obec Golianovo 2019, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia